13.3.2019

Eduskunta hyväksyi lain pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä - luottolaitoksille ja maksulaitoksille uusia velvotteita

Eduskunta hyväksyi tänään lain pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä. Mm. kaikkien luottolaitosten, eli pankkien, ja maksulaitosten tulee mahdollistaa viranomaisille pääsy ajantasaisiin asiakastietoihin. Osa tiedoista siirretään päivittäin Tullin ylläpitämään rekisteriin ja osalle tiedoista tulee rakentaa rajapinta, jonka kautta viranomaiset pääsevät reaaliaikaisesti katselemaan tietoja.

Laki perustuu uuteen EU:n rahanpesudirektiiviin. Lainvalmistelun aikana viranomaisten tiedonsaantioikeuksia pyrittiin laajentamaan merkittävästi. Alkuperäisen esityksen mukaan mm. KELAlle olisi tullut tekninen pääsy kaikkiin tilitapahtumiin. Perustuslakivaliokunta kuitenkin edellytti, että viranomaisten tiedonsaantioikeuksia ei saa tässä yhteydessä lisätä, koska se rikkoisi liikaa perustuslain turvaamaa yksityisyydensuojaa.

Käsittelyn aikana lakiesitystä muutettiin niin, että tietojen haku on sallittu vain rahanpesun torjuntaan liittyvillä viranomaisille. Lisäksi tietosisällöistä on poistettu mm. tilitapahtumat ja tilin saldo. Käytännössä viranomaiset saavat tämän valvontajärjestelmän kautta tiedot ihmisten tilien olemassaolosta ja niihin liittyvistä asiakkaan tuntemisvelvoitteen piiriin kuuluvista tiedoista.

Kaikki uutiset