1.1.2019

Tietosuojalaki astui voimaan

Tietosuojaaja

Tietosuojalaki astui voimaan 1.1.2019. Se korvaa aikaisemman henkilötietolain. Tietosuojalaki asettaa GDPR:n kokonaisuudessaan voimaan Suomessakin. Samalla tietosuojaviranomaisille annettiin GDPR:n mukaiset toimivaltuudet.

Myös virheelliseen henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rangaistukset muuttuivat. Aikaisemmin merkittävä osa henkilötietolain vastaisesta toiminnasta on ollut rangaistavaa rikoslain perusteena. Nyt rangaistukset muuttuvat monissa tilanteissa hallinnollisiksi maksuiksi, eikä niitä tuomita enää rikoksena.

Kaikki uutiset